Skamfersetra pukkverk
Copyright © 2009 Rennebu Grus AS
Design: Barbro H.Skar
Hva vi kan tilby:
Vi påtar oss små og store graveoppdrag.
Vi kan levere det meste innen grus, pukk og stein.
Rask og god service.
Fraksjoner:
Samfengt
Naturgrus
0-4 mm. maskinsand
0-8 mm. subbus
0-18 mm. subbus
0-18 mm. veigrus, natur
0-32 mm. subbus
11-16 mm. singel
16 -22 mm. singel
0-120 mm. bærelag
20-120 mm. pukk
18-60 mm. pukk, natur
4-16 mm. singel
22-64 mm. pukk
Entreprenørvirksomhet
Konkurransedyktige priser